Productes

  1. Home
  2. /
  3. Productes
Jansa Metal - productes
Rampes mòbils
Un nou desenvolupament homologat CE.

Rampa mòbil per a càrrega i descàrrega de camions i contenidors. Amb anivellament d'altura per a adaptar-se al nivell de la plataforma.

Una rampa amb doble reforç que ofereix una vida útil prolongada, proteccions de seguretat lateral, ancoratges i paviment de reixeta galvanitzada antilliscant.

Pot ser tant fixa al sòl com mòbil desplaçable a qualsevol punt de càrrega que necessiti.

Vols sol·licitar pressupost per a comprar una rampa mòbil?

Jansa Metal - productes
Marquesines
Marquesines prefabricades per a aparcament de vehicles i espais de magatzematge en l'exterior.

Es poden utilitzar com a camps de Superfícies fotovoltaiques.

Parla’ns del teu projecte

AVANTATGES

No precisen de permís d'obres
La instal·lació és immediata.
Molt assequibles gràcies a que es tracta d'estructures fabricades en sèrie.
Els tècnics poden calcular les fonamentacions necessàries i el mateix client pot realitzar el muntatge sense necessitat de grues.
Tenim 3 models pre enginyats, però podem realitzar les variacions que el client necessiti en ample, alt o voladís.

Jansa Metal - productes
Prestatgeries
Tot tipus d’emmagatzematge

Les prestatgeries metàl·liques són un més dels productes que podem oferir. La seva estructura s'adapta en funció de l'espai i de l'ús que es necessiti. Donem solució a prestatgeries per a tota mena de magatzematge, com a caixes, palets, barres i objectes de gran longitud.

Quin avantatge exclusiu ofereixen les nostres prestatgeries?

La possibilitat d'incorporar una marquesina en la part superior, permetent la instal·lació a l'aire lliure i una protecció als articles emmagatzemats. Aquestes marquesines poden tenir una gran longitud, donant lloc a un aparcament amb un petit traster.

A més, oferim uns preus molt competitius, amb un servei personalitzat, per a poder adaptar-nos a les necessitats exactes del client.


Desitges facilitar-nos el teu projecte i rebre valoració dels materials per a la instal·lació de l’estructura?

Jansa Metal - productes
PLATAFORMES I ENTRESOLATS
Sabies que la construcció d'entresolats és la fórmula més fàcil i rendible de guanyar espai?

Aprofita el volum del teu taller, nau o local, negoci o habitatge, com una part més en l'edificació de naus industrials o cases, permetent adaptar noves necessitats d'edificis construïts amb anterioritat.

En ser JANSA METAL una empresa especialitzada en la construcció amb estructures mixtes, en els projectes d'entreplantes, es poden tenir en compte necessitats especials, com una major separació entre les columnes, independentment de la càrrega que hagi de suportar l'entresolat.

Ens ocupem de tota l'estructura, incloses les escales d'accés i les baranes de protecció.

També podem preparar les bigues i els seus ancoratges de l'estructura per a ser enviats a qualsevol part del món, i que sigui l'equip d'una empresa de construcció contractada pel client qui s'ocupi del muntatge de l'estructura.


Vols saber més? No dubtis a contactar amb nosaltres.

Jansa Metal - productes
Tancaments
Oferim sistemes de tancaments amb la capacitat aïllant, tèrmica i/o acústica, ateses les necessitats de cada construcció.

Sistemes de panells modulars per a cobertes per a teulades d'habitatges, naus industrials i altres construccions, i sistemes de panells modulars per a façanes. Màxima rapidesa en el muntatge amb el consegüent estalvi econòmic.


Quins sistemes t’oferim?

sistemes de coberts

Sistemes de coberta per a edificacions amb varietat d’opcions modulars per a la construcció de cobertes de teulades atenent a tota mena de necessitats d’aïllament tant acústic com tèrmic, així com a les diferents necessitats en vessants.


1) Sistema Xapa simple
Solució més econòmica per a sistemes de coberta amb xapa simple i estanquitat assegurada.

2) Sistema Jandwich Doble aïllament
Sistema d’aïllament més utilitzat, ja que la xapa inferior pot ser perforada per a un aïllament acústic.

3) Sistema Jansaroll
El sistema més econòmic amb barrera de vapor i estanquitat garantida.
Perfil de 40 mm. de major resistència i millor comportament en pluges torrencials per la seva major altura d’ona.

4)Sistema Jansroof Poliuretà
Ofereix màxima eficàcia en aïllament pel seu millor coeficient de transmissió tèrmica i per la seva total absència de ponts tèrmics. Permet distàncies de corretges fins a 2,5 m.

5) Sistema Jansroof Llana de Roca
Les mateixes característiques que l’anterior, però amb aïllament de llana de roca que ofereix resistència al foc i aïllament acústic

6) Sistema Jansdeck
La millor solució per a cobertes planes (d’1 al 4%) amb la màxima estanquitat i amb tots els avantatges del panell sandvitx.

sistemes de façanes

Ideal per a la construcció d’edificis de metall fets a mida.
Ofereix una gran varietat en opcions modulars per a façanes
d’edificis, naus industrials, edificis nobles sent aptes per a
recobriments amb pedra.

Els sistemes de façanes, permeten atendre a tota mena de necessitats d’aïllament tant acústic com tèrmic segons les
necessitats de l’edificació.

1) Sistema Xapa Simple
El sistema més econòmic amb xapa simple i estanquitat
assegurada al costat d’un acabat en acer prelacat.

2) Sistema Jansroll
Sistema molt assequible amb barrera de vapor, estanquitat garantida i gran resistència (perfil 40mm).

3) Sistema Jansline
Gràcies als tancaments integrats amb superfície plana a
l’interior, es prescindeix de les corretges. Gran capacitat d’aïllament (120mm) i portant (9m).

4) Sistema JansWall doble
Elimina la visió de les corretges intermèdies que queden integrades
en el sistema juntament amb una gran capacitat d’aïllament. A més,
permet la posició horitzontal de la xapa exterior.

5) Sistema JansWall Basic
Ofereix un panell amb nervadures i juntes integrades. Tot un clàssic.

6) Sistema JansWall Flat
Panell amb micronervadures, donant un perfecte acabat al millor
preu.